2019

'Truth Mountain,

'Truth Mountain,

Natalie van Wyk Soft Pastel 50x70cm

'The White Horse'

'The White Horse'

Natalie van Wyk Soft Pastel 50x70cm

'Temenos'

'Temenos'

Natalie van Wyk Soft Pastel 50X70cm

'Hera'

'Hera'

Natalie van Wyk Soft Pastel 50x70cm